Blog Yazıları

IP Testi

IEC (International Electro Technical Commision) tarafından geliştirilmiş IP (Ingress Protection) standardı, elektrikli ekipmanların korunması için kullanılan gövde ve kapakların yabancı cisim ve suya karşı koruma derecesini iki basamaktan oluşan bir sayı ile ifade eder. IP sınıfı IEC 529, EN 60529, DIN VDE 0470-1 ve NF C…

İnsan Odaklı Hareket ve Varlık Algılama Sensörleri

       Çoğu kullanıcı için varlık sensörü kavramı şunu ifade etmektedir; kullanıcı, aydınlatması ve diğer bağlı sistemleri varlık sensörü ile kontrol edilen bir hacme girdiğinde hiç hareket etmese dahi sensörün onu algılamasını beklemektedir. Ancak gerçekleşecek olan durum şudur; varlık sensörü ilk hareketle aydınlatma ve bağlı sistemleri…

Kamera Bazlı İnsan Varlığı Sensörü (HPD2)

    Kullanıcılar tarafından talep edilen, hareket olmasa bile insan varlığını algılayacak varlık sensörü teknolojisi ise günümüzde ulaşılan noktada görüntü işleme teknolojisi ile sunulan sensörlerde bulunmaktadır. Ar&Ge ve prototip üretim aşamasını tamamlamış olan İnsan Varlığı Dedektörü bu ihtiyaca cevap sunmayı hedefleyen bir üründür. 2017 yılının 4.…